Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Medisinsk teknologi

MedTech Trondheim AS
Selskapet ble etablert i 2005 av Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF og SIVA. I januar 2010 overtok Sør-Trøndelag fylkeskommune alle aksjene og er i dag eneeier. De fleste organisasjonene er imidlertid fortsatt involvert gjennom representasjon i styret. Det er opprettet et eget Tidlig Såkornfond (pre-seed) der midlene skal benyttes til teknologi-verifisering i enkeltprosjekter som vurderes å ha et betydelig kommersielt potensial. Fondet har en foreløpig størrelse på 7 mill. kr. men det er et mål at dette skal økes. Fondet har en egen investeringskomite og ved utgangen av 2010 var det investert i seks ulike prosjekter.

Det samarbeides tett med NTNU v/TTO og SINTEF v/Sinvent i vurderingen av aktuelle kommersialiseringsprosjekter. Kriterier som legges til grunn er bl. a. stort globalt marked, potensial for 100 MNOK omsetning pr år, unik teknologi med god patentbeskyttelse, teknologi primært utviklet av SINTEF/NTNU/St.Olavs hospital, plan for verifikasjonsfasen og øvrig kommersialiseringsplan. Det overordnede målet er å bidra til at Midt-Norge utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt når det gjelder verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi.

Selskapet har ingen egne ansatte, og den formelle driften ivaretas av styreleder Ole Harris Hanssen, STFK

For mer info se vedlagte fil: Medtech Trondheim pre-seed 21.09.11.pdf

Se også søknadsmal:

Søknadsmal Pre-seed fond-doc1.doc

Søknadsmal Pre-seed fond-doc1.odt

Søknadsmal Pre-seed fond-doc1.pdf

 

Trondheim Helseklynge
Helseklyngen er et samarbeidsprosjekt mellom St.Olavs Hospital, Trondheim kommune, NTNU, HiST, Sør-Trøndelag fylkeskommune, SINTEF, Næringsforeningen i Trondheim og Studentsamskipnaden i Trondheim.

Målet for Helseklyngen er at Trondheimsregionen skal være et attraktivt, kreativt og ledende kunnskapsmiljø innen samhandling, forebygging og behandling innenfor helse og omsorg nasjonalt og internasjonalt.

Mer info på www.helseklyngen.no

 

chile
Sist oppdatert: 29.05.2012 13:49:02