Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Næring og innovasjon

Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår for næringsutvikling og nyskaping. Med regionen i fokus jobber vi som premissleverandør, pådriver, partner og nettverksbygger.

 

Les mer om satsingsområder og programmer i menyen til høyre.

 

Fylkeskommunens ansvar for området er lagt til Enhet for Regional utvikling med en egen faggruppe for næring og nyskaping. Oversikt over ansatte finner du her

 

Se informasjons-folder for Næring og nyskaping her (pdf).

 

Regionalt handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2015  (PDF)

Vedlegg.Resultat 2014.pdf

Innovasjon Norge er operatør for fylkeskommunens regionale utviklingsmidler når det gjelder støtte til enkeltbedrifter og gründere. For mer informasjon henvises det til www.innovasjonnorge.no  og for gründere vises det spesielt til nettadressene under:

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

 

Nyheter

 • Samlingen ble arrangert som et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, samt vertskommunen Selbu. Målgruppa var alle gode hjelpere i Sør-Trøndelag innen feltet næringsutvikling og inkl. foredragsholdere var ca. 55 personer samlet under konferansen.

  Les mer   20.03.2015
 • Det er nå gjennomført et møte med Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Tidligere Post- og Teletilsynet). Opplegget vil bli gjennomført etter noenlunde samme prosedyre og fremgangsmøte som i fjor. Noen mindre endringer i hvordan poeng beregnes, men dette påvirker i liten grad prosessen i kommunene.

   

  Les mer   09.02.2015
 • fra venstre: Tommy Johansen, dekningssjef i Netcom og Pål M. Dahlø, prosjektleder og koordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune; Foto: Ole Solvik, NetcomSør-Trøndelag fylkeskommune har en offensiv satsing på digital infrastruktur, hvor bredbånds- og mobildekningen i distriktene har fokus. -Med innføringen av 4G er også dekningen på mobilt bredbånd i ferd med bli meget god, sier Pål Dahlø i Enhet for Regional Utvikling.

  Les mer   06.02.2015
 • Selbusjøen Hotell & Gjestegård Vi har gleden av å invitere til årets næringssamling som finner sted på Selbusjøen Hotell & Gjestegård 18.-19. mars.

  Les mer   30.01.2015
 • 3 kvinner løser oppgave i bedriftSør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å styrke konkurranseevnen i små bedrifter. Erfaringene viser at bedriftssamarbeid inkludert kompetanseheving, kan gi levedyktige og utviklende bedriftsnettverk, som igjen kan gi direkte bidrag til styrking av enkeltbedriftene.

   

  Les mer   14.01.2015
Se flere nyheter i denne kategorien