Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Regional planstrategi på høring

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag ble behandlet av Sør-Trøndelag fylkesting 21. juni 2011 og vedtatt sendt på bred høring. Høringsfrist er 20. januar 2012.

Planstrategien er todelt. Del I gjelder for begge Trøndelagsfylkene, og gir beskrivelse av felles, overordnede utfordringer og muligheter for Trøndelag. Disse vil bli fulgt opp gjennom felles planarbeid mellom Sør- og Nord-Trøndelag.

Del II fokuserer nærmere på særlige utfordringer i Sør-Trøndelag. I planstrategien foreslås oppfølging ved ulike planprosesser. Begge delene sendes på samlet høring.

Last ned høringsutkast av Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013-2016 her: Regional planstrategi - Høringsutkast_samlet.pdf  

I forbindelse med planprosessen arbeides det med tilrettelegging og presentasjon av ulike statistiske data for Sør-Trøndelag og kommuene i fylket. Disse vil fortløpende bli lagt ut under http://www.stfk.no/fylkesplan.

karli
Sist oppdatert: 22.08.2011 13:09:00