Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesdelplan NY GIV for arealbruk og transport

Ny giv for Trondheimsregionen 2002-2011 (2030)
Fylkesdelplan for arealbruk og transport

Planen ble vedtatt i Fylkestinget 27.02.2003. Den tilsier fortetting i knutepunkter og langs kollektivårer.

Den inneholder også en kollektivplan, en strandsoneplan for Trondheimsregionen og retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i hele fylket, se

http://www.stfk.no/upload/documents/Internett/Tjenester/Plan%20og%20milj/ny_giv.doc  

PDF-versjon: ny_giv.pdf

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) følger opp og detaljerer NY GIV, se http://trondheimsregionen.no/  

Kontaktperson: Vegard Hagerup, tlf 73 86 64 46, e-post

 

oddbr
Sist oppdatert: 01.07.2014 12:45:28