Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Barn og unge i planlegging

Gjennom planveiledning og planbehandling skal fylkeskommunen se til at hensynet til barn og unge blir ivaretatt , jevnfør rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. I tillegg skal fylkeskommunen gi faglig støtte til de enkelte kommunene. Dette gjøres gjennom kurser og løpende veiledning.

Kontakt: Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46, E-post

Link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-barn-og-unge-og-planlegging.html?id=588604

 

 

karli
Sist oppdatert: 08.04.2011 14:52:26