Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Plan og Miljø

Fylkeskommunen ønsker å bidra til en bærekraftig og attraktiv region i tråd med fylkesplanen. Slik vil vi stimulere til enklere og bedre planer og prosesser og til god samhandling mellom ulike aktører.

Ved å ta kontakt med oss tidlig i prosessen, øker du sjansen for et vellykket og effektivt planarbeid. Vi gir råd og veiledning til både kommuner og private aktører, og er i tillegg høringspart ved de fleste planer og større inngrep.

I tillegg til å gi veiledning skal vi særlig ivareta interesser på tvers av kommunegrensene, hensynet til barn og unge, allemannsretten og kulturminner.

Til høyre finner du lenker til nyttige nettsteder og lovene som arbeidet vårt er forankret i.

Vedlegg_VEILEDER KOMMUNAL PLANSTRATEGI.pdf


PLAN e-posten. Her finner du de siste nummer av fylkeskommunens digitale nyhetsblad for plan og miljø.

PLANe-posten-2014-1.pdf

PLANe-posten-2014-2.pdf

PLANe-posten-2014-3.pdf

PLANe-posten-2014-4 .pdf

PLANe-posten-2014-5 .pdf

 

 

Nyheter

 • Seniorforsker Oddveig StorstadIfølge en lokalsamfunnsundersøkelse stortrives 40 prosent av trønderne på sin hjemplass. 30 prosent trives. Tallene ble lagt frem under kommunekonferansen Politikk og plan på Oppdal forrige uke.

  Les mer   02.02.2015
 • Skifer HotellDet er klart for ny kommunekonferansen i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune – denne gang på Skifer Hotell, Oppdal, 29.- 30. januar. Utvikling og styring i kommunesektoren blir hovedtema og vi retter særlig oppmerksomhet mot skole - og stedsutvikling. Vel møtt til inspirerende foredrag og erfaringsutveksling!

  Les mer   15.12.2014
 • DovrefjellPlanen er lagt ut til offentleg ettersyn med uttalefrist 1. mars 2015. Plandokumenta finner du her.

  Les mer   03.12.2014
 • kartSør-Trøndelag fylkeskommune har tatt initiativ til en inngrepsstudie reindrift. Studien er en sammenstilling og beskrivelse av inngrep i deler av Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde og er ment å være et hjelpemiddel for planer, tiltak og konsekvensutredninger i området. Tilsvarende tiltak er også en del av Reindriftsavtalen 2014/15.

  Les mer   15.09.2014
 • skiløper med pulkFylkestinget vedtok Regional Strategi for Arealbruk i juni-tinget i sak 58 /14, som retningsgivende politikk for fylkeskommunen. Arealstrategien har vært på brei høring i kommuner, regionale statlige organer og organisasjoner.

  Les mer   07.07.2014
 • Logo Verdens miljøverndagVerdens miljøverndag den 5. juni er en FN-dag som blir markert over hele verden. Dagen ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm. I miljøhovedstaden Trondheim samlet flere organisasjoner og etater seg til en felles markering av dagen i 2013. Arrangementet var meget vellykket og i år gjentar vi suksessen i Iladalen!

  Les mer   04.06.2014
 • Her kan du laste ned foredragene fra seminar 8. mai 2014.

  Les mer   21.05.2014
 • Logo utviklingsprogrammetEtter svært gode erfaringer med de to gjennomførte kursene, inviterer fylkeskommunen til ny runde i høst. Oppstart i september 2014. Les også hva tidligere deltakere i utviklingsprogrammet har lært!

  Les mer   21.03.2014
 • Erling Lenvik, Leder i Nasjonalparkstyret og ordfører i Midtre Gauldal, sentral i ForollhognasamarbeidetCa 85 frammøte tok del i foredrag og samtaler om fjellpolitikk, villrein, forvaltning og ferdsel på årskonferansen om Forollhogna i Budal flerbruks-hus 3. februar.

  Les mer   10.02.2014
 • Andreas Hompland Årets Politikk- og Plankonferanse foregikk på Brekstad 30.- 31. januar. Foredragene om Kommunestruktur og kommunesammenslåing vakte særlig stor interesse på konferansen. Kommentator Andreas Hompland reflekterte over Kommune- Norge sin skjebne mellom marked og myndighet og undret seg samtidig over at «større og mer robuste kommuner» - SMERK -stadig oftere er svaret-uansett hva som er spørsmålet.

  Les mer   04.02.2014
Se flere nyheter i denne kategorien