Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Plan og Miljø

Fylkeskommunen ønsker å bidra til en bærekraftig og attraktiv region i tråd med fylkesplanen. Slik vil vi stimulere til enklere og bedre planer og prosesser og til god samhandling mellom ulike aktører.

Ved å ta kontakt med oss tidlig i prosessen, øker du sjansen for et vellykket og effektivt planarbeid. Vi gir råd og veiledning til både kommuner og private aktører, og er i tillegg høringspart ved de fleste planer og større inngrep.

I tillegg til å gi veiledning skal vi særlig ivareta interesser på tvers av kommunegrensene, hensynet til barn og unge, allemannsretten og kulturminner.

Til høyre finner du lenker til nyttige nettsteder og lovene som arbeidet vårt er forankret i.

Vedlegg_VEILEDER KOMMUNAL PLANSTRATEGI.pdf


PLAN e-posten. Her finner du de siste nummer av fylkeskommunens digitale nyhetsblad for plan og miljø.

PLANe-posten-2012-2.pdf

PLANe-posten-2012-1.pdf

PLAN e-posten nr 4 2011.pdf

Vedlegg til Plan e-posten nr 4 2011:

PLANe-posten-2011-2.pdf

PLANe-posten-2011-1.pdf

PLANe-posten-2010-1.pdf

PLANe-posten-2010-2.pdf

PLANe-posten-2010-3.pdf

PLANe-posten-2010-4.pdf

PLANe-posten-2010-5.pdf

 

Nyheter

 • Logo utviklingsprogrammetEtter svært gode erfaringer med de to gjennomførte kursene, inviterer fylkeskommunen til ny runde i høst. Oppstart i september 2014. Les også hva tidligere deltakere i utviklingsprogrammet har lært!

  Les mer   21.03.2014
 • Erling Lenvik, Leder i Nasjonalparkstyret og ordfører i Midtre Gauldal, sentral i ForollhognasamarbeidetCa 85 frammøte tok del i foredrag og samtaler om fjellpolitikk, villrein, forvaltning og ferdsel på årskonferansen om Forollhogna i Budal flerbruks-hus 3. februar.

  Les mer   10.02.2014
 • Andreas Hompland Årets Politikk- og Plankonferanse foregikk på Brekstad 30.- 31. januar. Foredragene om Kommunestruktur og kommunesammenslåing vakte særlig stor interesse på konferansen. Kommentator Andreas Hompland reflekterte over Kommune- Norge sin skjebne mellom marked og myndighet og undret seg samtidig over at «større og mer robuste kommuner» - SMERK -stadig oftere er svaret-uansett hva som er spørsmålet.

  Les mer   04.02.2014
 • Søknadsfrist er 15. februar 2014 og søknadsrunden forutsetter tildeling fra Landbruks- og matdepartementet.

  Les mer   24.01.2014
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune inviterer til kommunekonferanse på Ørland kysthotell 30.-31. januar. Gjennom foredrag og samtaler settes det fokus på utviklingstrekk, muligheter og utfordringer i Sør-Trøndelag.

  Les mer   06.01.2014
 • bilde av kartSør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en sammenstilling over inngrep i deler av Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Inngrepskartet er ment som et hjelpemiddel for utarbeiding/vurdering av planer og tiltak i området.

  Les mer   06.01.2014
 • Skitur i fjelletForslag til Regional Arealstrategi legges ut på brei høring til kommuner, regional stat og organisasjoner. Høringsfristen er 1. mars.

  Les mer   06.01.2014
 • Engasjerte og blide kursdeltakere på første samling i Selbu! Det andre kurset i prosessledelse i lokal samfunnsutvikling starta opp med sin første felles samling på Selbusjøen Gjestegård og Hotell 23. og 24. september.

  Les mer   14.11.2013
 • enøk logoVil du gjøre noe med energibruken og spare miljøet, men vet ikke helt hvor du skal starte? Nå kan du få en ENØKassistent hjem til deg som gir deg råd helt gratis. ENØKassistanse er et samarbeid mellom Naturvernforbundet, linjeforeningen EMIL, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg-stiftelsen

  Les mer   07.11.2013
 • Fjell, foto: Finn DamstuenFor 2013 er det avsatt kr. 10 millioner til Fjellsatsing på statsbudsjettet. Kommunal- og regionaldepartementet har lagt til grunn at dette skal være et 5-årig prosjekt. Referansegruppa søker ideer til satsingen som ligger på skissestadiet.

  Les mer   03.10.2013
Se flere nyheter i denne kategorien