Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnetiltak avhenger av årvisse bevilgninger. I Sør-Trøndelag er fylkeskommunale kulturminnetilskudd knyttet til handlingsplan for Kulturminner.

Søknadsfrist er 1. desember.

Tilskudd fra Riksantikvaren
Det kan også søkes tilskudd fra Riksantikvaren til større vedlikeholds- og istandsettingsarbeider på kulturminner av nasjonal verdi. Fredete bygninger og anlegg vil prioriteres. Målgruppe er eiere og forvaltere av kulturminnene. Kulturminner i statlig eie omfattes ikke av ordningen. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer. For kulturminner i Sør-Trøndelag sendes søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune (se søknadsskjema under).

Søknadsskjema Word
Søknadsskjema PDF
Søknadsskjema Open Office

Andre tilskuddsordninger
Fylkesmannens SMIL-ordning

Norsk Kulturminnefond

Stiftelsen UNI

karli
Sist oppdatert: 29.07.2011 12:44:50