Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kulturminnevern

Sør-Trøndelag har en rekke kulturminner av stor kulturhistorisk verdi. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å ta vare på disse kulturminnene, og for å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og arenaer som bidrar til å føre kulturarven videre. 

Lyst til å vite mer om kulturminner og Sør-Trøndelags kulturhistorie? På vår egen nettside, www.kulturminna.no kan du finne ut mer om vår spennende kulturarv.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal
• sikre vern av automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)
• sikre vern av bygninger og anlegg av regionale verdi
• utvikle et hensiktsmessig museumstilbud i fylket
• arbeide med immaterielt kulturvern
• ta vare på byggeskikk og verdifullt kulturlandskap

Vi skiller mellom nyere tids kulturminner og automatisk fredede kulturminner.

 

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien