Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kulturminnevern

Sør-Trøndelag har en rekke kulturminner av stor kulturhistorisk verdi. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å ta vare på disse kulturminnene, og for å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og arenaer som bidrar til å føre kulturarven videre. 

Lyst til å vite mer om kulturminner og Sør-Trøndelags kulturhistorie? På vår egen nettside, www.kulturminna.no kan du finne ut mer om vår spennende kulturarv.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal
• sikre vern av fornminner (kulturminner eldre enn 1537)
• sikre vern av bygninger og anlegg av regionale verdi
• utvikle et hensiktsmessig museumstilbud i fylket
• arbeide med immaterielt kulturvern
• ta vare på byggeskikk og verdifullt kulturlandskap

Vi skiller mellom nyere tids kulturminner og automatisk fredede kulturminner.

 

Nyheter

 • Gamle-Trondheim Stiftsgården foto rettigheter Anders Beer WilseI forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014 står fylkeskommunen bak en markering onsdag den 21.5, i samarbeid med Det kongelige norske videnskabers selskab, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Fortidsminneforeningen.

  Les mer   09.05.2014
 • Illustrasjon Reins KlosterStien er tilrettelagt med informative skilt og digitale historier tilknyttet stedet gjennom prosjektet og strategien Kulmin – digital formidling.

  Les mer   04.04.2014
 • Thamshavnbanen, fra Løkken Verk til Bårdshaug foto Finn Damstuen Rett før jul vedtok Riksantikvaren fredningen av den 25 km lange Thamshavnbanen i Orkdal og Meldal, med kjøreledninger og flere bygninger. Fylkeskommunen står bak fredningsforslaget, i samarbeid med Orkla Industrimuseum og Jernbaneverket.

  Les mer   21.01.2014
 • Bilde Lysholm TrondheimDet blir arbeidsmøte fredag 6. desember: Kan vi stole på bildene? Møtet blir i Prestegårdslåna i Melhus, fredag 6. desember 2013, kl. 10.00 - 15.00.

  Les mer   02.12.2013
 • Hittersjøen (Foto: Helena Nynäs)For første gang i Norge er det gjort en samlet, nasjonal vurdering av dammer som kulturminner og utvalget presenteres nå i bokform. Rapporten peker ut 95 dammer med bevaringsverdi og spesiell historisk verdi i et nasjonalt perspektiv.

  Les mer   08.10.2013
Se flere nyheter i denne kategorien