Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Idrett og friluftsliv

Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider i partnerskap med bl.a kommuner og idretten om tilrettelegging og stimulering til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i fylket. Fylkeskommunen er koordinator og pådriver i ulike satsinger og gir tilskudd, råd og veiledning.

Her gis informasjon om idrett og friluftsliv, anlegg og spillemiddelbehandlingen, arrangement, folkehelse/FYSAK-arbeidet. Mer detaljert informasjon finnes i undermenyer til høyre.

Idrett og Folkehelse

Kontakt
Frank Gjengaar, idrett og spillemidler, tlf 73 86 62 91,

Oddveig Bredesen, idrett og friluftsliv, tlf 73 86 64 36,

Karen Meland, konsulent økonomi, tlf 73 86 62 41,

John Tore Vik, folkehelse tlf 73 86 64 11,

Ingrid Nelvik, Fysak, tlf 73 86 64 43,

Per Lund, mesterskapsagent, tlf 909 30 225,
 


Nyheter

 • Idrettshall Charlottenlund vgsFylkesutvalget vedtok 10. juni årets fordeling av spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i kommunene. 63 millioner er det høyeste beløpet fylkeskommunen noen gang har fordelt.

  Les mer   13.06.2014
 • regnfullt hopp Velkommen til konferanse i Trondheim 22.-23.oktober 2014. Tema for konferansen er friluftsliv i framtiden. Målgruppe er kommuner og friluftslivsorganisasjoner i Sør-Trøndelag, både administrativt og politisk valgte.

  Les mer   14.05.2014
 • I alt 18 kommuner har nå igangsatt arbeidet med kartlegging av friluftsområder. Målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.

  Les mer   17.02.2014
 • Piktogram rød skiløperNærmere 30 millioner kroner er satt av til skilting og merking av stier og løyper i 2014. Sør-Trøndelag har fordelt 2,5 millioner til 29 tiltak i 16 kommuner. Prosjektet er et spleiselag mellom Gjensidigestiftelsen og 18 fylkeskommuner. Skilting skal skje etter ny nasjonal mal.

  Les mer   14.02.2014
 • Torsdag 6.mars fra kl 9.45 inviteres elever og lærere på idrettsfag og spisset toppidrett ved videregående skoler i Sør-Trøndelag til seminar i Granåsen.
  Seminaret vil bli et vorspiel før WC i kombinert samme sted fra kl 14.

  Les mer   16.01.2014
 • Ann Helen Hynne I midten av september fikk Den Fysiske Skolesekken en egen prosjektkoordinator. Ann Helen Hynne (35) ble ansatt i et 2-årig engasjement. Hynne skal koordinere arbeidet for mer og bedre fysisk aktivitet i skolen, for bedre helse, trivsel og læringsmiljø.

  Les mer   18.10.2013
 • friluftsliv for barnFylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i juni 2013 nye anleggsstrategier for idrett og friluftsliv de neste fire årene. Målet er at alle skal kunne utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

   

   

  Les mer   28.08.2013
 • Dalgård idrettsanlegg som har fått spillemidlerFylkesutvalget vedtok 7. juni årets fordeling av spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i kommunene. 56 millioner er det høyeste beløpet fylkeskommunen noen gang har fordelt.

  Les mer   18.06.2013
 • skilting av turløyperProsjektet «Turløypemerking Trøndelag» er en ny tilskuddsordning for skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag. Målet er at alle i Trøndelag får tilgang til attraktive turmuligheter i nærheten av bosted eller oppholdssted.

  Les mer   05.06.2013
 • Den fysiske skolesekken inviterte kommunene til frokostseminar om betydningen av fysisk aktivitet i skolen den 30.11.12 på Fylkeshuset. I alt 50 deltakere fikk faglig påfyll og erfaringer fra en stortingspolitiker, en forsker og en rektor.

  Les mer   08.01.2013
Se flere nyheter i denne kategorien