Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Strategiplan, budsjett og årsrapporter

Strategiplanen en integrert del av Balansert målstyring. Arbeidet med planen er preget av at flest mulig skal kunne påvirke utformingen av fylkets velferdstilbud og kunne påvirke  prioriteringen av valgte utviklingsiniativ.  Planen rullerer årlig og har en periode på 4 år. Hvert år starter arbeidet med neste års utviklingsdokument  i tett dialog med samarbeidspartnere, organisasjoner, kommuner og andre interesserte.

Strategiplanen består av 2 hoveddeler:
- Utfordringer og strategier
- Status for tjenesteområdene
I tillegg inngår budsjett.

Strategiplan2015-2018 Med budsjett 2015 Fylkesrådmannensforslag.pdf

Vedleggsdokument 2015-2018.pdf

Utfordringsdokument 2015-2018 med SAKSPROTOKOLL.pdf

Utfordringsdokument: Ferdig UFD 2015-2018.pdf

Naviger i menyen til høyre for å finne strategiplaner, årsrapporter og utfordringsdokument for de forskjellige år.

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien