Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Strategiplan, budsjett og årsrapporter

Strategiplanen en integrert del av Balansert målstyring. Arbeidet med planen er preget av at flest mulig skal kunne påvirke utformingen av fylkets velferdstilbud og kunne påvirke  prioriteringen av valgte utviklingsiniativ.  Planen rullerer årlig og har en periode på 4 år. Hvert år starter arbeidet med neste års utviklingsdokument  i tett dialog med samarbeidspartnere, organisasjoner, kommuner og andre interesserte.

Strategiplanen består av 2 hoveddeler:
- Utfordringer og strategier
- Status for tjenesteområdene
I tillegg inngår budsjett.

Strategiplan 2016-2019, utfordringsdokument: UTFORDRINGSDOKUMENT 2016.pdf

Vedtatt Strategiplan 2015 med gule sider.pdf

Vedtatt vedlegg til Strategiplan 2015-2018.pdf

Naviger i menyen til høyre for å finne strategiplaner, årsrapporter og utfordringsdokument for de forskjellige år.

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien