Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Trafikksikkerhetsutvalget

Fylkeskommunen har etter vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvar har fylkeskommunen delegert til fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

De viktigste oppgaver til utvalget:
·      samordne og være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket
·      støtte og oppmuntre til lokalt trafikksikkerhetsarbeid
·      fordele midler til trafikksikkerhetstiltak
·      støtte og insitere trafikksikkerhetskampanjer
 
Trafikksikkerhetsutvalget er valgt av fylkestinget, og består av 5 politisk valgt politikere med Karin Bjørkhaug (KrF) som leder.

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

Karin Bjørkhaug (KrF) leder

Kirsti Leirtrø (A)

Gunn I. Stokke (Sp) nestleder

Aleksander Rønningen (Sp)

Per O. Skurdal Hopsø (A)

Thomas Bakken (SV)

Egil Hestnes (H)

Odd Skavern (H)

Lill H. Sandaune (FrP)

Odd Skavern (H)

 Administrativt sekretariat