Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Samferdselskomitéen

Fylkestinget oppretter komitéer som saksforberedende organ. Komitéene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Samferdselskomitéen har 9 medlemmer. Leder er karin Bjørkhaug, Krf og nestleder Torhild Aarbergsbotten, H.

Medlemmer:

1. Karin Bjørkhaug, KrF – leder

2. Olav Huseby, A

3. Per Olav Skurdal Hopsø, A

4. Arnfinn Brechan, A

5. Eldbjørg Broholm, A

6. Torhild Aarbergsbotten, H – nestleder

7. Egil Hestnes, H

8. Odd Skavern, H

9. Lill H. Sandaune, FrP

Leder Samferdselskomitèen: Karin B. Bjørkhaug 920 28 390

Kontaktperson i administrasjonen:
, telefon 73 86 63 74.