Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Samferdselskomitéen

Fylkestinget oppretter komitéer som saksforberedende organ. Komitéene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Samferdselskomitéen har 9 medlemmer. Leder er Karin Bjørkhaug, Krf og nestleder Torhild Aarbergsbotten, H.

 

Medlemmer: 

1. Karin B. Bjørkhaug, Krf - leder

2. Olav Huseby, A

3. Anne Grethe Bech Andersen, A

4. Arnfinn Brechan, A

5. Eldbjørg Broholm, A

6. Torhild Aarbergsbotten, H - nestleder

7. Egil Hestnes, H

8. Odd Skavern, H

9. Lill H. Sandaune, FrP

Vara for medlem 1:

 1. Trygve Gjermstad, Krf
 2. Eldar N. Almli, Krf
 3. Signhild Lund, Krf

 Vara for medlem 2-5:

 1. Arne Hage, A
 2. Birgit Frengstad, A
 3. Svein Hovin, A
 4. Laila Selven, A
 5. Frode Reppe, A
 6. Aud Kvalvik, SV

 Vara for medlem 6-8:

 1. Lilly Gården, H
 2. Nina Wikan, H
 3. Oddvar Råen, H
 4. Stine Estenstad, H
 5. Albert Larsen, H

 Vara for medlem 9:

 1. Elin Marie Andreassen, FrP
 2. Roy Angelvik, FrP
 3. Halvor Valderaune Bueng, FrP

Leder Samferdselskomitèen: Karin B. Bjørkhaug 920 28 390

Kontaktperson i administrasjonen:
, telefon 73 86 63 74.