Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Sør- Trøndelag er et fylkeskommunalt organ, oppnevnt av Fylkestinget og følger valgperioden. 

Rådet har en tredelt sammensetning:

- 3 politikere

- 3 representanter fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner

- 3 statlige og fylkeskommunale etatsrepresentanter 

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, fylkesstatlige organer og kommunene i saker som angår funksjonshemmede.

Rådet er en møteplass, hvor politikere, etatsrepresentanter og representanter fra brukerorganisasjonene diskuterer aktuelle saker.

I rådslagningen i rådet skal funksjonshemmedes interesser og opplevelser føres fram, og først og fremst av deres egne representanter.

Protokoller og saksfremlegg fra rådet finner du på pm.stfk.no

Møteplan 2014 ser du her.

Kontaktinformasjon finner du her. 

ÅRSMELDING 2013.pdf