Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av fylkestinget, og skal på vegne av fylkestinget føre løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen. Utvalget har 5 medlemmer.

Medlemmer:
Guro Angell Gimse, H, leder
Eivind Stende, Ap, nestleder
Hans Bøe, V
Gunnar Hynne, Sp
Sigrid Angen, Rødt

Mål for kontrollutvalgets arbeid:

  • Kontrollutvalget skal være et forutsigbart, korrekt og pålitelig organ.
  • Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune skal i valgperioden være et synlig organ i den fylkeskommunale forvaltningen.
  • Kontrollutvalget skal selv og gjennom revisor være et aktivt organ med en tett oppfølging av fylkeskommunens virksomhet.
  • Kontrollutvalget ønsker å sette klare og forpliktende målsettinger for sitt arbeide, som utvalget forventer å bli målt på eller kan evaluere seg selv i forhold til.

Saksfremlegg og protokoller fra Kontrollutvalgets møter finnes på Politisk Møter.

Se også Kontrollutvalgets sekretariat sin egen hjemmeside www.konsek.no

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien