Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kampflybase til Ørland

Investeringen i nye F-35 kampfly er den største enkeltinvestering i norsk fastlandsøkonomi noensinne. Landets investering i nye kampfly og deres sentrale betydning i moderne konflikter tilsier at de nye flyene må utnyttes optimalt.

Basevalget må legge til rette for at man får en optimal utnyttelse av flyene der lokaliseringen gir god økonomi og høy operativ evne. Jo mer effektivt man klarer å drifte kampflyene, jo mer kampkraft i luften kan leveres til enhver tid – båd i nord og sør. Dette er viktig for Forsvaret, men også helt sentralt for landets sikkerhet.

Forsvarssjef Harald Sunde anbefaler i sitt fagmilitære råd at kampflyene lokaliseres på Ørland.

 

Nyheter

 • F-35 (Illustrasjon: NewsOnRequest)Valget av framtidig kampflybase bør i første rekke handle om Norges forsvarsevne i framtida - om hvordan vi best mulig utnytter den formidable kapasiteten til de nye F-35 kampflyene.

  Les mer   09.02.2012
 • Kampen om kampflybasenForsvaret skal fase ut sine F-16 kampfly med det nye F-35. Bodø og Ørland er de to aktuelle basene for de nye kampflyene, og Stortinget skal i løpet av våren 2012 avgjøre hvor kampflybasen skal lokaliseres. På fylkeskommunens temasider finner du relevant informasjon om det pågående arbeidet for å få kampflybasen til Ørland.

  Les mer   25.01.2012
 • F-35 (Illustrasjon: NewsOnRequest)Filmen tar for seg sentrale forsvarsfaglige argumenter for hvorfor Ørland er det beste alternativet for lokalisering av kampflybasen. Ørland er best for Forsvaret, Norge og NATO, og filmen forklarer hvorfor.

  Les mer   25.01.2012
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune leverte på vegne av 2 fylkeskommuner og 10 kommuner høringssvar til Forsvarssjefens fagmilitære råd.

  Les mer   25.01.2012
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune leverte på vegne av 3 fylkeskommuner og 10 kommuner høringssvar til Forsvarsdepartementet utredning omkring lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35.

  Les mer   25.01.2012
Se flere nyheter i denne kategorien