Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesrådmannens beredskapsgruppe

Ved en krise varsles første tilgjengelige person fra denne listen. Hvis personen ikke er tilstede varsles stedfortreder (I) og eventuelt videre nedover lista. Sist oppdatert 13. juni 2012.

Varslingsplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

A: M:

Pri 

Navn/funksjon

Rolle

Telefon kontor

Telefon mobil

1

Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann Beredskapsleder og pressekontakt

73866262

48129570

(1) (Karen Espelund, Direktør for kultur og kommunikasjon)  

73866274

90663135

2

Karen Espelund, Direktør for kultur og kommunikasjon

Infoansvarlig -ekstern og intern, følge mediadekning.
Kontaktperson mot politi/redning

73866274

90663135

(2) (Harald Hegle, Økonomidirektør)  

73866160

91135969

3

Inger Christensen, Opplæringsdirektør

Ansvar for ansatt/pårørende kontakt - eget fagområde. Beredskapsarbeid

73866273

97129464

(3) (Grethe Jøndahl)   73866216  90505138

4

Harald Hegle, Økonomidirektør

Ansvar for ansatt/pårørende kontakt - eget fagområde. Beredskapsarbeid

73866160

91135969

(4) (Odd Moldestad, Fagsjef Samferdsel)   73866174 95262294

5

Ida Munkeby, Regionaldirektør

Ansvar for pårørende og ansatt kontakt innen eget fagområde. Beredskapsarbeid

73866281

41431508

(5) (Gleny Fosslie, Fagsjef næring og innovasjon)   73866451 97740918
6

Kate Aasen, sekretær

Loggfører og beredskapskoordinator

73866324

99041721

         
  Utvidet beredskapsgruppe Berørt enhetsleder - berørt samarbeidspartner    

 

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 10.06.2014 11:29:02