Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Personal- og organisasjonsavdelingen

Ansattliste

Personal- og organisasjonsavdelingenserver Fylkesrådmannen og andre enheter innenfor fagfeltene arbeidsgiverpolitikk, lønn, fravær, IT opplæring og publikumstjeneste ved Fylkeshuset.

Enheten har ansvaret for:

  Gi faglige råd veiledning innenfor sitt fagområde

  Tilrettelegge/koordinere og gjennomføre:

   • Strategisk arbeid innenfor ansvarsområdene
   • Lønnsforhandlinger
   • Drøftinger med tillitsvalgte på fylkesnivå
   • Utlysinger
   • HMS

   Saksbehandle personalsaker på fylkesnivået

   Opplæring innenfor fagfeltene

   Håndtering av overtallighet

   Systemrettet HMS-arbeid

   Lønnsutbetaling, bl.a. endring av fastlønn

   Refusjonssøknad til NAV vdr sykefravær, fødsel og adopsjon

   IKT-programvare innenfor HR

   • NLP
   • Kompetansekartlegging KOS
   • AD-Travel

   Publikumstjenesten i sentraladministrasjonen

   Opplæring IT innenfor basisprogramvarene

   • Basisprogram
   • Elark
   • Publiserinsgverktøy

   Lage brukerveiledninger for programvarene

   Statistikk innenfor HR

   • Eks. sykefravær til enhetene, HAMU/AMU og politisk utvalg
   • Personalstatistikk til Intranett

    

   Enheten tilbyr rådgivning innenfor:

   Personal- , lov, avtale og tariffspørsmål

   Kompetansekartlegging

   Konflikter

   Rekruttering,

   • ved avtale kan Arbeidsgivertjenesten bistå i rekrutteringsprosessen som ledd i opplæring av enheten

   Pensjonsspørsmål

   Forsikring

   HMS

   • Sykefraværsoppfølging/IA
   •          Attføringsarbeid
   •          Tilretteleggingstiltak
   •          AKAN

   Lønns- og trekkspørsmål

   • Fastsetting av lønn
   • Lønnsansiennitet
   • Ferie
   • Variabel lønn, inkl reisegodtgjøring
   • Elektronisk kommunikasjonsgodtgjøring
   • E-slipp

   Fravær ved sykdom, fødsel og adopsjon

   Anita Hervik
   Sist oppdatert: 25.01.2010 13:15:02