Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Skjema

Under følger en oversikt og lenke til de mest brukte skjema i fylkeskommunen. Er det skjema du savner ta kontakt med enheten som har ansvaret for tjenesten. Se hjemmesiden under Tjenester.

Fylkeskommunen jobber for at stadig flere skjema skal få digitale skjerm dialoger. En samlet oversikt over de eSkjema vi tilbyr er på https://selvbetjening.stfk.no

I oversikten under er det påført i parantes om det er eSkjema (elektroniske skjema i HTML format). Andre skjema er i Open Office og pdf format, i tillegg noen skjema også i word. Open Office og word skjema kan fylles inn elektronisk, og sendes på e-post som vedlegg. Eller skrives ut og sendes inn via post. Se i skjema eller veileder hvor skjema skal sendes.


Fagopplæring:
Dokumentasjon av prosjekt til fordypning word fil
Dokumentasjon av prosjekt til fordypning.odt open office fil
Dokumentasjon av prosjekt til fordypning.pdf pdf fil

Veileder til dokumentasjon av prosjekt til fordyping - word fil: 
Veileder til skjema for dokumentasjon av prosjekt til fordypning.odt open office fil
Veileder til skjema for dokumentasjon av prosjekt til fordypning.pdf pdf fil

Søknad om godkjenning som lærebedrift (eSkjema)
Søknad om lærlingeplass i utlandet (eSkjema)

Søknadsskjema om lærebedrift for lærling.xls excel fil
Søknadsskjema om lærebedruft for lærling open office fil
Søknadsskjema om lærebedruft for lærling PDF fil

 
Marin sektor:
Søknad om jakt på kystsel (eSkjema)


Kultur:
 

Tilskudd til kulturtiltak
• Spel og festivaler
• Produksjon/utvikling av scenekunst
• Kulturaktiviteter og arrangement

Retningslinjer og skjema finner du her.  (eSkjema)

Tilskudd til Barne- og ungdomsorganisasjoner
Retningslinjer og søknadsskjema  (eSkjema)

Tilskudd drift og aktivitet kulturorganisasjoner (eSkjema)
• Sang og musikkorganisasjoner
• Øvrige kulturorganisasjoner
• Kulturvernorganisasjoner
Retningslinjer og søknadsskjema (eSkjema)

Innvandrerorganisasjoner
Retningslinjer og søknadsskjema (PDF, Open Office og word skjema)


Kulturstipend og idrettsstipend
Søknadsskjema og retningslinjer  (eSkjema)


Den kulturelle skolesekken
Skjema for rapportering for skoleåret 2007/2008 (eSkjema)


Vei, Transport og løyver (PDF, Open Office og word skjema):

Ledsagerbevis (PDF og Open Office skjema)
Retningslinjer og søknadsskjema 

Løyver (PDF, Open Office og word skjema)
Søknad på drosjeløyve
Søknad på godsløyver og turvognløyver
Søknad på selskapsvognløyve

Skoleskyss for elever i den videregående skolen
Søknadsskjema for skoleskyss finner du her

Transporttjenesten
Søknadsskjema Transporttjenesten for funksjonshemmede 

karli
Sist oppdatert: 13.02.2012 20:47:54