Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Drosjeløyver

Fylkeskommunen har ansvar for drosjeløyver i fylket. 

Drosjeløyver er behovsprøvd og kunngjøring av ledige løyver skjer 2 ganger pr. år. Se søknadsskjema for krav til tildeling av drosjeløyve. 

Søknad på drosjeløyve i distriktet
Word: Søknad på drosjeløyve distriktet

PDF: Søknad på drosjeløyve distriktet

Søknad på drosjeløyve i Norgestaxi
Word: Drosje - søknadsskjema Norgestaxi
PDF: Drosje - søknadskjema Norgestaxi

Søknad på drosjeløyve i Trøndertaxi
Word: Drosje - søknadsskjema Trøndertaxi
PDF: Drosje - søknadskjema Trøndertaxi

Drosjeløyver i resten av fylket er behovsprøvd og blir kunngjort for ny besettelse når løyver er oppsagt.  

Løyvegrensene for drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede ble opphevd for Sør-Trøndelag fylke med virkning fra 01.04.2000. Hele fylket er nå ett felles løyvedistrikt.  

Kontaktperson på drosjeløyver i Trondheim:
Liv Haugen, tlf. 73 86 61 73, e-post   

Kontaktperson på drosjeløyver i resten av fylket:
Marit Sætre, tlf. 73 86 61 63, e-post